Kancelaria Prawna Adwokat Grzegorz Mazurek


Utworzono: 2020-04-27Problematyka dotycząca zakupów przetargowych w trybie oferty publicznej jest niezwykle złożona. Taka sytuacja wynika z wzajemnych zależności pomiędzy funkcjonowaniem administracji państwowej, jednostek sektora finansów publicznych a przedsiębiorstwami z rynku towarów, usług i robót budowlanych. Prowadzenie postępowań z zakresu prawa zamówień publicznych wymaga przestrzegania określonych wymogów, których respektowanie zapewniają wykwalifikowani prawnicy.

Zamówienia publiczne należą do specjalności kancelarii z Warszawy działającej pod szyldem Kancelaria Prawna Adwokat Grzegorz Mazurek, oferującej doradztwo w postępowaniach przetargowych. Kancelaria organizuje także szkolenia z zakresu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych. Przykładowa tematyka 1-dniowego szkolenia obejmuje m.in.: kwestie porozumiewania się w postępowaniu przetargowym, formę ogłaszania oferty publicznej, pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiających, zasady dotyczące warunków udziału w postępowaniu i wykluczenia z niego.Nazwa: Kancelaria Prawna Adwokat Grzegorz Mazurek
Adres: Grójecka 194
Kod pocztowy: 02-390
Miejscowość: Warszawa
Telefon: 22 305 36 55
WWW: https://www.kancelariamazurek.pl/
Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.


WIZYTÓWKI PODOBNE


Kantor Wymiany Walut "MARYMONT"

Dane Firmy:
Adres: Słowackiego, 45
Miejscowość: Warszwa
http://kantormarymont.pl/

Polska Stolarka Budowlana PSB Okna

Dane Firmy:
Adres: Aleja Generała Chruściela, 86
Miejscowość: Warszawa
https://psb-okna.pl/

Legalne-obstawianie.pl

Dane Firmy:
Adres: Biskupice, 29A
Miejscowość: Biskupice
https://legalne-obstawianie.pl/