Dawid Niemczycki


Utworzono: 2019-11-25Przepisy prawa kanonicznego wskazują, że co do zasady małżeństwo kościelne nie może być rozwiązane żadną „władzą ludzką”, ani z żadnej przyczyny. Wyjątkiem jest tu śmierć. W niektórych jednak sytuacjach prawo kanoniczne dopuszcza możliwość unieważnienia ślubu kościelnego ze względu na wystąpienie określonej przyczyny. Przesłanki te zostały expressis verbis wskazane w artykułach (kanonach) 1095-1107 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Małżonek, który utrzymuje, że zawarte małżeństwo jest nieważne, musi wskazać na konkretną przesłankę tej nieważności oraz uwodnić, że miała ona rzeczywiście miejsce.

Praktyka pokazuje, że proces dowodowy jest niezwykle złożony i długotrwały oraz wymaga znajomości przepisów kanonicznych, oraz zawiłości proceduralnych. Profesjonalną pomoc prawną oraz fachowe konsultacje w procesie dowodowym mającym na celu unieważnienie zawartego małżeństwa kościelnego wszystkim klientom z Lublina i okolic oferuje Kancelaria Kanoniczna Dawid Niemczycki, która ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu stron w takich procesach kanonicznych.Nazwa: Dawid Niemczycki
Adres: Jana Kasprowicza 119c
Kod pocztowy: 01-949
Miejscowość: Warszawa
Telefon: +48 885 367 037
WWW: https://kancelariakanoniczna.com.pl/
Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.


WIZYTÓWKI PODOBNE


Kantor Wymiany Walut "MARYMONT"

Dane Firmy:
Adres: Słowackiego, 45
Miejscowość: Warszwa
http://kantormarymont.pl/

Polska Stolarka Budowlana PSB Okna

Dane Firmy:
Adres: Aleja Generała Chruściela, 86
Miejscowość: Warszawa
https://psb-okna.pl/

Legalne-obstawianie.pl

Dane Firmy:
Adres: Biskupice, 29A
Miejscowość: Biskupice
https://legalne-obstawianie.pl/